DIREKTNI KONTAKT ZA
UPITE I NARUD?BE

genesis@ri.t-com.hr  

Va?u ponudu i potra?nju po?aljite na gornji e-mail

 

Tra?imo distributere za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Vojvodinu, Kosovo, Crnu Goru i Makedoniju.

Genesis d.o.o., Rijeka generalni zastupnik Durma, Jouanel, Ajan, Cebora, Deco, Diamond.

O nama

Genesis d.o.o., Rijeka je poduze?e koje je utemeljeno  1992. godine u Rijeci. U po?etnom razvoju bilo je uglavnom orijentirano u informati?kom smislu, te se bavilo prodajom ra?unala i uredske opreme. Razvili smo poslovni program pod nazivom GENIPS za male i srednje poduzetnike pod radnim nazivom "Jednim unosom do zavr?nog ra?una". Segment informatike je danas va?an dio poslovanja.

Paralelno sa razvojem informati?kog sektora djelovao je i sektor prodaje i servisa alatnih strojeva za deformaciju metala. Upornim radom i zalaganjem poduze?e je postalo generalni zastupnik nekoliko svjetski renomiranih tvornica u toj domeni (Durma, Jouanel, Ajan, Cebora, Deco, Diamond). Od tada je u stalnom razvoju i danas je jedno od najsna?nijih u RH, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji na podru?ju ponude strojeva i tehni?kog suporta u svezi s istim a to dokazuje i prodaja  od 1500 strojeva na navedenom podru?ju.

Centrala poduze?a je u Rijeci (Zabreba?ka 4), poslovnice u Zagrebu (?estinski dol 67, Suko?anska 19), predstavni?tva u Beogradu (Ratka Mitrovi?a 126) i Sarajevu. ?etri servisne ekipe Rijeka. Zagreb, Beograd i Sarajevo.Posjedujemo skladi?ta u Slavonskom Brodu i u Zagrebu.

SERVISNI CENTAR: Poduze?e se bavi i odr?avanjem i servisiranjem strojeva za obradu metala raznih proizvo?a?a, radi generalne remonte, vr?i unapre?enja starih strojeva apliciraju?i jedinice novih mogu?nosti, automatizira i robotizira proizvodne procese, te implememtira softwerska rje?enja prema zahtjevima korisnika.

Genesis d.o.o. Registrirano kod trgova?kog suda u Rijeci Tt-95/2821-6. M.B.3981851 Temeljni kapital:100.400,00 kn.
Predsjednik uprave dipl.ing.str. Bernard Kezi?, ?lanovi uprave: Mr.Sc.Sini?a Kezi?, ing. Nata?a Po?e?anac-Kezi?, ?lan dru?tva: dipl.nov. Jasmina Kezi? prokurista

 

 
 
gazele
 Dobitnik priznanja „GAZELA“ – za najbrže   rastuće firme
 
SAS